1953-54

Türkiye’de gayrimenkul geliştirmek amacıyla “Ankara İmar ile Türkiye İnşaat Malzemeleri (TİMLO)” kuruldu.

1987

“Ankara İmar” ile birleşerek adının “İnşaat ve İmar A.Ş” şeklinde değişmesi

1990

“TürkiyeEmlak Bankası”nın biri ştiraki olan Emlak Yapı A.Ş ile birleşmesi sonucu adının ‘‘Emlak Konut A.Ş’’ olarak değişmesi.

2001

Emlak Bankası’nın kontrolünde olan hisselerin TOKİ’ye devri

2002

Emlak Bankası’na ait hisselerin TOKİ’ye devrin ardından GYO statüsünün kazanılması.

2007

Emlak Konut’un, diğer GYO’lara uygulanan tüm sermaye piyasası düzenlemelerinden kısmen muaf tutan kanunun geçmesi (vergi muafiyeti dışında)

2010

Birinci Halka arz %25Sermaye Artırımı 2 Milyar 500 Milyon TL

2013

%50,4 Halka Açıklık İkinci Halka Arz 3 Milyar 800 Milyon TL

2019

Türkiye’nin en büyük GYO’su Geliştirilmiş 136proje-130bin BB 23,51 Milyar TL Toplam Varlık 1.56 Milyar TL Satış

2023

250.000 bağımsız bölüm hedefi.
0
TAMAMLANAN PROJE
0
MİLYAR TL NET AKTİF DEĞER
0
BAĞIMSIZ BÖLÜM
0
OKUL
0
ANA OKULU
0
SAĞLIK MERKEZİ